نوآوران امین
1399/08/25
08:25
فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ✅افزایش ۱۴...

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰✅افزایش ۱۴۶.۴۱ درصدی فروش آذر ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0