کدال۳۶۰
1400/08/24
12:14
#سپرده معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه -...

#سپرده


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - نماد: سپرده۱۴۰۰-۰۸-۲۴ ۱۲:۱۴:۵۲ (۸۱۷۱۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0