کدال۳۶۰
1400/03/02
08:46
#خنصیر ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت مهندسی نصیر ماشین 🔹 سرمایه فعلی: 207,166 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 1,023,358,000...

#خنصیر


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت مهندسی نصیر ماشین🔹 سرمایه فعلی: ۲۰۷,۱۶۶ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۰۲۳,۳۵۸,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴۹۴٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۲۳,۳۵۸ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها - ۱,۰۲۳,۳۵۸ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۸:۴۶:۵۷ (۷۲۶۲۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0