همفکران
1399/10/08
10:30
#نبض_بازار 📈رشد شاخص کل به بیش از ۲۱ هزار واحد رسید و اکنون نماگر بورس در محدوده ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار واحد قرار دارد. افت شاخص هم وزن به بیش از ...

#نبض_بازار📈رشد شاخص کل به بیش از ۲۱ هزار واحد رسید و اکنون نماگر بورس در محدوده ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار واحد قرار دارد.افت شاخص هم وزن به بیش از ۱۵۰۰ واحد رسیده است.

انتهای خبر

0
0