پایگاه خبری انتخاب
1400/03/03
23:27
ارسال ليست افراد احراز صلاحيت شده به وزارت كشور 🔹شورای نگهبان ليست افراد احراز صلاحيت شده را به وزارت كشور ارسال كرده است. 🆔 @Entekhab_ir

ارسال لیست افراد احراز صلاحیت شده به وزارت کشور🔹شورای نگهبان لیست افراد احراز صلاحیت شده را به وزارت کشور ارسال کرده است.🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0