کانال کدال
1400/08/08
11:30
📊نماد: وسفارس 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ 🏭شرکت: سرمایه گذاری استان فارس 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ...

📊نماد: وسفارس📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰🏭شرکت: سرمایه گذاری استان فارس📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#وسفارس #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0