پارسیس تحلیل
1400/03/02
13:30
ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم+صندوقهای سهامی) امروز بازار مورخ 2 خرداد ماه 1400، مبلغ 2314 میلیارد تومان بود. در نمودار فوق روند ارزش معاملات 3...

ارزش معاملات #خرد (سهام+حق تقدم+صندوقهای سهامی) امروز بازار مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۳۱۴ میلیارد تومان بود.در نمودار فوق روند ارزش معاملات ۳۰ روز معاملاتی اخیر قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0