پارسیس تحلیل
1400/03/04
12:37
ترکیب ارزش معاملات امروز 4 خرداد 1400 همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار 7989 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ...

ترکیب ارزش معاملات امروز ۴ خرداد ۱۴۰۰
همانطور که در جدول فوق مشاهده می نمایید ارزش کل معاملات امروز بازار ۷۹۸۹ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۳۲۰۹ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.امروز ۴۰ درصد از کل ارزش معاملات مربوط به معاملات خرد بود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0