چارت های رامین جعفری
1399/08/15
00:02
#پاسا به حمایت خط روند رسیده است واگرایی مثبت مشاهده میشود قابل بررسی میباشد

#پاسا به حمایت خط روند رسیده است واگرایی مثبت مشاهده میشود قابل بررسی میباشدانتهای خبر

0
0