کدال۳۶۰
1399/11/18
13:14
#کورزی گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران با فایل های ...

#کورزی


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۱-۱۸ ۱۳:۱۴:۴۹ (۷۲۰۱۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0