کانال افزایش سرمایه
1400/03/02
13:24
👆👈#قرن #افزایش_سرمایه 🔶 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 🔸 سرمایه فعلی : 1,000,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزای...

👆👈#قرن #افزایش_سرمایه🔶 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔸 سرمایه فعلی : ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۰/۰۳/۰۲مشاهده ا طلاعیه کانال ا فزایش سرمایه، عرضه اولیه، پروکسی 👇〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️


اتصال به پروکسی تمام نت ها


اتصال به پروکسی

انتهای خبر

0
0