مهندسی مالی
1400/08/09
10:15
همون بورس خودش فهمید چخبره بازار و تغییر کاربری داد رفت تو کار استخراج ارز دیجیتال به کسی هم چیزی نگفت کسی هم کاری باهاش نداشت دور هم یه چی خوردن...

همون بورس خودش فهمید چخبره بازار و تغییر کاربری داد رفت تو کار استخراج ارز دیجیتال به کسی هم چیزی نگفتکسی هم کاری باهاش نداشت دور هم یه چی خوردن و مردم هم سرمایه اشون پودر شد

انتهای خبر

0
0