کارگزاری آبان
1400/03/03
07:40
📢آژانس انرژی اتمی: کنفرانس خبری مدیر کل درباره توافق با ایران دوشنبه برگزار می‌شود فارس - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که رایزنی‌های «رافائل...

📢آژانس انرژی اتمی: کنفرانس خبری مدیر کل درباره توافق با ایران دوشنبه برگزار می‌شود


فارس - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که رایزنی‌های «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران درباره تفاهمنامه فنی میان آژانس و ایران ادامه داشته و کنفرانس خبری گروسی که قرار بود امروز برگزار شود به فردا موکول شده است.
انتهای خبر

0
0