پایگاه خبری انتخاب
1400/03/04
11:14
♦️گزارش العربی الجدید از انتخابات ریاست جمهوری در ایران؛ اصولگرایان آماده فتح پاستور؟ 🔹در حال حاضر، قوای مقننه و قضائیه تحت سیطره اصولگرایان قرار ...

♦️گزارش العربی الجدید از انتخابات ریاست جمهوری در ایران؛ اصولگرایان آماده فتح پاستور؟🔹در حال حاضر، قوای مقننه و قضائیه تحت سیطره اصولگرایان قرار دارد و فقط قوای مجریه مانده است تا اصولگرایان را در خود جای دهد. پیش بینی می شود که انتخابات ریاست جمهوری ایران در نهایت به نفع جریان اصولگرا باشد، بویژه آنکه اصلاح طلبها نامزد قدرتمندی ندارند که بتواند نتیجه را به نفع آنها تغییر دهد، همچنانکه در جریان انتخابات مجلس شاهد این امر بودیم.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲bCE


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0