بورس۲۴
1400/11/03
15:57
تغییرات پرتفوی «وپترو» در دی ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی گزارش پرتفوی دی ماه منتشر کرد.لذا دی ماه سودی نداشته است.

تغییرات پرتفوی «وپترو» در دی ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی دی ماه سودی نداشته و ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۱۸۴۵ میلیارد تومان که نسبت به ماه قبل ۲۱۷ میلیارد تومان کاهش یافته است.وپترو
انتهای خبر

0
0