تجریش بورس
1399/08/25
12:15
دلار در حال ریزش سنگین 26.000 هدف20.000 خودرو های خارجی و ایرانی در بازار خریداری ندارند حتی زیر قیمت

دلار در حال ریزش سنگین ۲۶.۰۰۰هدف۲۰.۰۰۰خودرو های خارجی و ایرانی در بازار خریداری ندارند حتی زیر قیمت

انتهای خبر

0
0