کامودیتی Commodities
1402/02/14
00:03
نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه 👈 شمش فولاد صادراتی #ایران در ادامه روند نزولی قیمت، با کاهش 3%-🔻 هفتگی به محدوده 475$/تن رسیده و قیمت #اسلب نی...

نمای بازارهای جهانی امروز چهارشنبه👈 شمش فولاد صادراتی #ایران در ادامه روند نزولی قیمت، با کاهش ۳٪-🔻 هفتگی به محدوده ۴۷۵$/تن رسیده و قیمت #اسلب نیز اصلاح ۴٪-🔻۴۸۰$ داردایندیم هلند ۳.۸٪+↖️


گالیوم ۱.۸٪+↖️


فروتنگستن ۱.۳٪+↖️


زغالسنگ کک شو فوب استرالیا ۰.۲٪-🔻


سنگ آهن ۰.۴٪-🔻


کنسانتره آهن ۰.۵٪-🔻


آلومینا ۰.۶٪-🔻


قراضه وارداتی ترکیه ۲.۴٪-🔻


فرومولیبدن هلند ۳٪-🔻


ورق سرد جنوب اروپا ۷.۳٪-🔻


@Commoditiesانتهای خبر

0
0