بورس۲۴
1401/03/02
10:15
«وسخراش»از ادامه تعلیق نماد معاملاتی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی بیان کرد علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است.

«وسخراش»از ادامه تعلیق نماد معاملاتی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی بیان کرد علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است.لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت ۳ ماهه دیگر (تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۵.۳۱ ) تمدید می گردد.


وسخراش
انتهای خبر

0
0