کدال۳۶۰
1400/12/26
12:54
#پاسا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت ایران یاسا تایر و رابر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 759,264 میلی...

#پاسا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت ایران یاسا تایر و رابر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۷۵۹,۲۶۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲٪ افزایش داشته است.▪️«پاسا» با سرمایه ثبت شده ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۵۴۲,۸۷۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۶ ۱۲:۵۴:۵۷ (۸۶۴۰۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0