کامودیتی Commodities
1402/02/07
12:32
#کامودیتی #سهام #اوراق_قرضه مروری بر ساعت سرمایه گذاری در موقعیتهای مختلف بازار موقعیت شتاب گیری تورم 👈 خروج اقتصاد از رکود اقتصادی: #سهام 👈 رشد...

#کامودیتی #سهام #اوراق_قرضهمروری بر ساعت سرمایه گذاری در موقعیتهای مختلف بازارموقعیت شتاب گیری تورم


👈 خروج اقتصاد از رکود اقتصادی: #سهام


👈 رشد اقتصادی همزمان با حرکت به سوی پیک تورم: #کامودیتیموقعیت کاهش تورم (امروز)


👈 شتاب گیری رکود اقتصادی پیش رو: #پول


👈 عبور از پیک رشد اقتصادی منفی: #اوراق_قرضه


@Commoditiesانتهای خبر

0
0