نوآوران امین
1400/03/02
09:27
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال(#قچار) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 139...

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال(#قچار)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۷۶۴,۱۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۳۵۱,۲۴۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۵۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0