سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/03/04
09:26
بازار سبز شاخص سبز رنجر سبز کم کم و یواش یواش سرو کله رنجرهای مشهدی پیدا میشه😊

بازار سبز


شاخص سبز


رنجر سبز


کم کم و یواش یواش


سرو کله رنجرهای مشهدی پیدا میشه😊انتهای خبر

0
0