پایگاه خبری انتخاب
1400/03/03
09:34
مسیح مهاجری: 🔹 روحانیون به کارهای تقنینی و قضایی اکتفا و ریاست جمهوری را به دیگران واگذار کنند 🔹در افکار عمومی جا افتاده که روحانیت کشور را به این...

مسیح مهاجری:


🔹 روحانیون به کارهای تقنینی و قضایی اکتفا و ریاست جمهوری را به دیگران واگذار کنند🔹در افکار عمومی جا افتاده که روحانیت کشور را به این روز انداختهجزئیات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۹۸


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0