کدال۳۶۰
1399/12/26
14:30
#بدکو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 13...

#بدکو


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت فروشگاه های زنجیره ای دیاکو ایرانیان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۱۳۹۹-۱۲-۲۶ ۱۴:۳۱:۰۹ (۷۲۹۷۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0