پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
23:32
جهانگیری: 🔹 دولت من به دولت‌ آقای خاتمی شباهت بیشتری خواهد داشت 🔹 مرحلهٔ نوینی از اصلاحات راهگشا را آغاز خواهم کرد جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002b...

جهانگیری:


🔹 دولت من به دولت آقای خاتمی شباهت بیشتری خواهد داشت🔹 مرحلهٔ نوینی از اصلاحات راهگشا را آغاز خواهم کردجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۸u


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0