بتاسهم
1400/03/04
10:49
#تپمپی افزایش سرمایه میدهد گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 630,000,000,000 ریال به مبلغ 1,100,000,000,000 ریال از ...

#تپمپی افزایش سرمایه میدهد


گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، مشارکت و تامین منابع مالی جهت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج مربوط به تحصیل سرمایه گذاری های جدید و همچنین به منظور جبران مخارج مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشته که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شدهانتهای خبر

0
0