خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/03/04
13:40
#خبر ربیعی، سخنگو دولت: مشکل بورس این بود که مردم در سقف وارد شدند. پی نوشت : اقای ربیعی اگر بازار در سقف بود پس چرا اقای روحانی رییس جمهور چند ...

#خبرربیعی، سخنگو دولت:


مشکل بورس این بود که مردم در سقف وارد شدند.پی نوشت : اقای ربیعی اگر بازار در سقف بود پس چرا اقای روحانی رییس جمهور چند روز قبل از اغاز سقوط مردم را به بورس دعوت کرد؟ و گفت بورس جای سرمایه گذاری است و همه چیزتان را به بورس بسپارید؟؟؟؟
یعنی اقای روحانی رییس جمهور یا علم به اینکه بازار در سقف است مردم را به بورس دعوت کرد؟؟؟؟

انتهای خبر

0
0