حسین زمانی
1399/08/25
11:01
«امام جعفرصادق(علیه‌السلام)»: مَن اَكَلَ مِن مالِ اَخیهِ ظُلماً وَ لَم یَرُدَّهُ اِلَیهِ اَكَلَ جَذوَةً مِنَ النّارِ یَومَ‌الِقیامَةِ. کسی که از ما...

«امام جعفرصادق(علیه‌السلام)»: من اکل من مال اخیه ظلما و لم یردّه الیه اکل جذوة من النّار یوم‌القیامة. کسی که از مال برادر دینی خود به ناحق بخورد و آن را به صاحبش برنگرداند خوراک او در روز قیامت شعله‌های آتش خواهد بود. (وسایل، ج ۱۱، ص ۶۴۲)حرمت مسجد را متولی مسجد نگه میدارد.تا وقتی صندوقهای بزرگ، دست به فروش و ابطال میزنند،آنهم از سرمایه های مردم و سهامدارانی که به این صندوقها اعتماد داشتند، و سرمایه خودرا به امانت در اختیار آنان قرار داده اند،ولی در عمل این صاحبان صندوقها گوی سبقت را در خیانت در امانت ربودند و از حق الناس بذل و بخشش میکنند، براستی آیا با سرمایه های شخصی خود،مدیران این صندوق های بزرگ،اینچنین بیرحمانه عرضه خواهند داشت؟ مطمنا رفتار ناشایست این حقوقی ها از دید نهادهای قضایی و نظارتی،مخفی نخواهد بود. و این مفسدین در دام قانون اسیر خواهند شد.#امانت_دار_باشیم.

انتهای خبر

0
0