کافه بورس
1399/08/27
10:45
🔵مخالفت مرکز پژوهش‌ها با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت 🔸مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مستند با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت...

🔵مخالفت مرکز پژوهش‌ها با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت🔸مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مستند با تاکید بر اینکه انتشار اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی ندارد بلکه آسیب‌های بیشتری هم دارد، درباره تشدید آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم نفتی با اجرای این پیشنهاد دولت هشدار داد و بر ضرورت جلوگیری از تصویب و اجرای آن تاکید کرد.🔸انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.

انتهای خبر

0
0