کدال۳۶۰
1401/02/20
22:49
#اخابر #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت مخابرات ایران ▪️ شرکت مخابرات ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/1...

#اخابر


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت مخابرات ایران
▪️ شرکت مخابرات ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۸۲ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.▪️ «اخابر» با سرمایه ثبت شده ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۲,۹۳۵,۷۶۱ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۲۹,۷۶۴,۶۰۹ میلیون ریال تغییری نکرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۲۲:۴۹:۵۱ (۸۷۸۰۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0