بورس۲۴
1403/04/20
13:49
توضیحات «فروس» در خصوص بندهای حسابرسی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فروسیلیس ایران در خصوص بندهای حسابرسی گزارش حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فروسیلیس ایران در خصوص بندهای حسابرسی گزارش حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ توضیح داد.


بندهای مذکور به مواردی از جمله تجدید ارزیابی دارایی ها، هزینه برق، رعایت قانون تجارت و اساسنامه، دستورالعمل های بورس، کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مربوط بوده است.


شرکت بیان داشت آخرین تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۱۳۹۹ انجام شده و با دوره تناوب ۵ ساله، تجدید ارزیابی بعدی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.


ف
انتهای خبر

0
0