موج مثبت Positive Wave
1399/08/27
10:09
#وخارزم هم کم کم داره به خودش میاد👌 صف خرید 16 میلی #وخارزم زیر 1000 تومان اشتباه بزرگ بازار بود که بزودی جبران می شود

#وخارزم هم کم کم داره به خودش میاد👌صف خرید ۱۶ میلی#وخارزم زیر ۱۰۰۰ تومان اشتباه بزرگ بازار بود که بزودی جبران می شودانتهای خبر

0
0