خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/25
20:30
شرکت س. توسعه صنایع سیمان | #سیدکو | 📆 1399/08/25 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 10,023 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 6,630 ♦️قیمت بر خالص ار...

شرکت س. توسعه صنایع سیمان | #سیدکو |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۰,۰۲۳🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۶,۶۳۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0