پایگاه خبری انتخاب
1399/08/26
17:05
♦️روزنامه ی متعلق به شلدون آدلسون هم از ترامپ خواست شکست را بپذیرد 🔹روزنامه لاس وگاس ریویو متعلق به میلیارد معروف ضدایرانی یعنی شلدون آدلسون که از...

♦️روزنامه ی متعلق به شلدون آدلسون هم از ترامپ خواست شکست را بپذیرد🔹روزنامه لاس وگاس ریویو متعلق به میلیارد معروف ضدایرانی یعنی شلدون آدلسون که از حامیان دو آتشه ترامپ به حساب می آید، از او خواسته است که شکستش از جو بایدن را بپذیرد/انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0