بانی فام
1399/10/08
13:15
#حتوكا احتمال 12% سود و صعود قیمت تا محدوده 37362 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوس...

#حتوکا


احتمال ۱۲٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۳۷۳۶۲ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0