کدال۳۶۰
1401/01/10
09:04
#وسفارس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری س...

#وسفارس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۶۳,۵۲۱,۲۷۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۶٪ به مبلغ ۳۳۱,۷۲۵,۶۹۲ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۰۹:۰۴:۵۷ (۸۶۴۷۷۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0