بتاسهم
1400/03/04
11:40
#کگل 8،000 تن شمش بلوم جهان فولاد سیرجان در قیمت 125،979 ریال عرضه و 4،000 تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که 3.8% بالاتر از قیمت پایانی عرضه...

#کگل


۸،۰۰۰ تن شمش بلوم جهان فولاد سیرجان در قیمت ۱۲۵،۹۷۹ ریال عرضه و ۴،۰۰۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۳.۸٪ بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۸ اردیبهشت می باشد.انتهای خبر

0
0