موج مثبت Positive Wave
1399/09/18
12:02
#عدم_تمرکز و از این شاخه به آن شاخه پریدن در انتخاب سهام شرکت ها، به مانند دنبال کردن همزمان #دو_خرگوش است و شما هر دو را از دست خواهید داد.

#عدم_تمرکز و از این شاخه به آن شاخه پریدن در انتخاب سهام شرکت ها، به مانند دنبال کردن همزمان #دو_خرگوش است و شما هر دو را از دست خواهید داد.
انتهای خبر

0
0