کدال۳۶۰
1399/10/07
09:54
#دعبید #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت داروسازی دکتر عبیدی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 1,517,663 میلی...

#دعبید


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت داروسازی دکتر عبیدی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۱,۵۱۷,۶۶۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۸٪ افزایش داشته است.▪️«دعبید» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۱۶,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۴,۷۸۳,۳۱۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۰۹:۵۴:۵۱ (۷۰۶۵۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0