نوآوران امین
1400/03/03
17:31
نیرو ترانس (#بنیرو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱۹۴.۷۳ درصدی ...

نیرو ترانس (#بنیرو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۹۴.۷۳ درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱۸.۰۵) درصدی فروش اردیبهشت ۱۴۰۰ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۹


⭕️کاهش (۲۰.۴۸) درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0