بورس۲۴
1400/10/27
22:08
بزرگترین شرکت بورس از نظر سرمایه را می شناسید؟

شرکت ملی مس از سال ۹۸ تا کنون رشد ۵۰۰ درصدی سرمایه داشته است...

بزرگترین شرکت بورس از نظر سرمایه را می شناسید؟

بورس۲۴ : محمد جواد خلیلی اعلام کرد: بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سود انباشته به نام «فملی» ثبت شد.


مشاور و مدیر گروه روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ملی مس در توییت خود با اعلام این خبر گفت: شرکت ملی مس از سال ۹۸ تا کنون رشد ۵۰۰ درصدی سرمایه داشته است.


در حال حاضر «فملی» با سرمایه ثبتی ۴۰ هزار میلیارد تومان بزرگ ترین شرکت از نظر سرمایه ثبت شده می‌باشد.

انتهای خبر

0
0