تحلیل برای سود
1399/08/25
10:58
نقدینگی در ایران؛ روزی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان! در یک سال منتهی به مهر روزی ۲۵۷ میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است. این پول جدید از طریق بانک‌ه...

نقدینگی در ایران؛ روزی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان!


در یک سال منتهی به مهر روزی ۲۵۷ میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است. این پول جدید از طریق بانک‌ها با یک نسبت هشت و نیمی تبدیل به نقدینگی جدید شده تا اقتصاد در یک سال گذشته شاهد اضافه شدن روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی باشد.انتهای خبر

0
0