بتاسهم
1400/03/02
17:15
واکنش اولیانوف به احتمال تمدید مشروط توافق با آژانس میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین با اشاره به خبر احتمال تمدید یک ماهه توافق نوشت...

واکنش اولیانوف به احتمال تمدید مشروط توافق با آژانسمیخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین با اشاره به خبر احتمال تمدید یک ماهه توافق نوشت: اگر این درست باشد، گامی مثبت و ضروری خواهد بود. مشتاق دیدن اطلاعیه‌های رسمی هستم.بورسان

انتهای خبر

0
0