کارگزاری سهام بارز
1400/03/21
12:55
#ذره_بین #شبندر اسلاید شماره 2 نمودار1: این نسبت تقریبا همواره صعودی بوده و در سال گذشته نسبت به میانگین سالهای قبل رشد خوبی داشته است. نمودار2: ...

#ذره_بین


#شبندر


اسلاید شماره ۲نمودار۱: این نسبت تقریبا همواره صعودی بوده و در سال گذشته نسبت به میانگین سالهای قبل رشد خوبی داشته است.نمودار۲: به طور میانگین نسبت موجودی کالا به فروش در سالهای ۹۰ تا۹۸، ۸/۵ درصد بوده ودر سال مالی گذشته به ۱۵ درصد رسیده است.نمودار ۳: میانگین این نسبت از سال ۹۰ تا ۹۸ ، ۴درصد بوده و در سال گذشته این نسبت به ۸ درصد رسیده است. با برگزاری مجمع و تقسیم سود انتظار کاهش این نسبت را داریم.


انتهای خبر

0
0