بورس نامه
1399/08/27
11:47
فردا قطعا عرضه ها بیشتر خواهد شد کساییکه ریسک پذیر نیستن یه پله سیو سود کنن

فردا قطعا عرضه ها بیشتر خواهد شد


کساییکه ریسک پذیر نیستن یه پله سیو سود کننانتهای خبر

0
0