مهندسی مالی
1399/10/07
09:43
یکی از کامنت ها در مورد پالایش ۱ جالب بود گفتن پالایش ۱ زیانش ۵۰ درصد هست چون ۳۰ درصد هم تخفیف دادن و ۲۰ درصد هم اوردنش پائین

یکی از کامنت ها در مورد پالایش ۱ جالب بودگفتن پالایش ۱ زیانش ۵۰ درصد هست چون ۳۰ درصد هم تخفیف دادن و ۲۰ درصد هم اوردنش پایین

انتهای خبر

0
0