اسمارت بورس
1400/09/07
10:04
🟣چهار پذیره نویسی سهام در یک روز بر اساس اطلاعیه های منتشر شده در سایت فرابورس در روز شنبه مورخ 13 آذرماه، پذیره نویسی چهار شرکت بیمه ای انجام خو...

🟣چهار پذیره نویسی سهام در یک روزبر اساس اطلاعیه های منتشر شده در سایت فرابورس در روز شنبه مورخ ۱۳ آذرماه، پذیره نویسی چهار شرکت بیمه ای انجام خواهد شد:🔹 شرکت بیمه هوشمند فردا وفردا


🔹شرکت بیمه زندگی کاریزما کاریز


🔹️ شرکت بیمه پردیس بیمه پردیس


🔹 شرکت بیمه اتکایی تهران رواک اتکا تهران🔹️ لازم به توضیح است پذیره نویسی سهام در نمادهای معاملاتی (اتکا تهران) و (وفردا) به روش ثبت سفارش بوده و در صورتیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد، تخصیص سهام به متقاضیان به روش تسهیم نسبت انجام می گردد.🟣روش پذیره نویسی در نمادهای معاملاتی (بیمه پردیس) و (کاریز) به قیمت ثابت انجام خواهد شد و اولویت تخصیص سهام نیز براساس زمان ورود سفارش اشخاص خواهد بود.


🟣↗️♾

انتهای خبر

0
0