مهدی رضایتی
1400/07/04
12:06
#اوره اوره در قرارداد آتی به مرز 600 دلار رسید که تبعات افزایش قیمت خوراک است. برای تولید کننده های ایرانی رشد نرخ گاز خوراک کاهنده سود است و ب...

#اورهاوره در قرارداد آتی به مرز ۶۰۰ دلار رسید که تبعات افزایش قیمت خوراک است.برای تولید کننده های ایرانی رشد نرخ گاز خوراک کاهنده سود است و بخش بزرگی از اثر رشد نرخ را خنثی می کند. که در مطلب بعد بطور تقریبی اثر آن محاسبه می شود.مشکل صنعت بیشتر اوره کشاورزی و مطالبات از دولت است که پول گاز ۱۶-۱۷ سنتی را نقدا دریافت می کند اما پول اوره خریداری شده را پرداخت نمی کند.انتهای خبر

0
0