اقتصاد نیوز
1399/10/07
17:10
🔴یارانه های شهری هدفمند می شوند ▫️اقتصادنیوز :‌اعضای شورای شهر تهران ۶ تذکر به شهردار تهران دادند و طرح هوشمند سازی یارانه های شهری را به تصویب رس...

🔴یارانه های شهری هدفمند می شوند▫️اقتصادنیوز :‌اعضای شورای شهر تهران ۶ تذکر به شهردار تهران دادند و طرح هوشمند سازی یارانه های شهری را به تصویب رساندند .▫️ گزارش کامل را در #اقتصادنیوز بخوانید👇https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-۳۸۱۹۵۴@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0