بولتن اقتصادی
1400/03/02
13:23
بسته اینترنت رایگان یک ماهه برای همه مردم ایران آذری جهرمی خبر داد: 🔹با تجویز و تصویب ستاد ملی کرونا و با همکاری ⁦ دکتر نوبخت⁩، به منظور ترویج تبل...

بسته اینترنت رایگان یک ماهه برای همه مردم ایرانآذری جهرمی خبر داد:


🔹با تجویز و تصویب ستاد ملی کرونا و با همکاری ⁦ دکتر نوبخت⁩، به منظور ترویج تبلیغات انتخابات در فضای مجازی بجای تجمعات خیابانی و میدانی، بسته‌های «اینترنت» یکماهه «رایگان» به همه مردم ایران عرضه خواهد شدانتهای خبر

0
0